Θεληματικές Υπηρεσίες

Με πολύ μικρό κόστος αναλαμβάνουμε:

  • Πληρωμές σε Τράπεζες
  • Πληρωμές Λογαριασμών
  • Αγορά Φαρμάκων
  • Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Ψώνια από Super Market κ.λπ.
  • Διεκπεραίωση Υποθέσεων στο Δημόσιο
Θεληματικές Υπηρεσίες

Κόστος εντός Θήβας από 3€