Διαχείριση Απορριμάτων

Εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων

Η εταιρία παρέχει συνεργεία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων για λογαριασμό πελατών της.