Διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις για την Υποστήριξη της λειτουργίας:

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας ένας πελάτης λόγω φόρτου εργασίας, έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού κτλ. Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών αυτών οι πελάτες της εταιρείας κοινοποιούν στην εταιρεία την ανάγκη τους και η εταιρεία αναλαμβάνει με τους καταλληλότερους συνεργάτες να φέρει εις πέρας τις εργασίες αυτές.