Γενικός Καθαρισμός Χώρων

Καθαρισμοί συντήρησης – Καθημερινοί καθαρισμοί
Αφορά προγραμματισμένες καθημερινές εργασίες, μέσω αυστηρά τηρούμενου προγράμματος, με σκοπό τη διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου καθαριότητας στον χώρο.

 • Πλήρες Πρόγραμμα καθαριότητας.
 • Εναλλακτικά προγράμματα καθαρισμού.
 • Εξειδικευμένες εργασίες.
 • Περιοδικές συντηρήσεις.

Αρχικοί καθαρισμοί εγκαταστάσεων
Αρχικές εργασίες καθαρισμού πριν την εγκατάσταση του πελάτη, που απαιτούν ειδικά μηχανήματα, υλικά, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, με σεβασμό προς τις εγκαταστάσεις και τα υλικά κατασκευής τους.

 • Καθαρισμός  κουφωμάτων- αλουμινίων, καθαρισμός  μη εμφανών σημείων, καθαρισμός  δαπέδων και επίπλων με ειδικά μηχανήματα, απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και άλλων υλικών, απομάκρυνση  σκληρών ρύπων.
 • Διασφάλιση αποφυγής ζημιών προς τις νέες εγκαταστάσεις.
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης έργου.

Παροχή & Διαχείριση αναλωσίμων υλικών Υγιεινής

 • Δυνατότητα παροχής όλων των υλικών προσωπικής υγιεινής.
 • Δυνατότητα παροχής εξοπλισμού για την μείωση κατανάλωσης ειδών προσωπικής υγιεινής.
 • Εξασφάλιση άριστης ποιότητας υλικών, έλεγχος κόστους, διασφάλιση ετήσιας δαπάνης.

Διαχείριση Απορριμμάτων 

 • Ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης  απορριμμάτων.
 • Διαχείριση αποβλήτων.
 • Διασφάλιση κανόνων και πιστοποίησης Περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Κινητά Συνεργεία Καθαρισμού
Ομάδες πλήρως εξοπλισμένων συνεργείων για άμεσες επεμβάσεις και εκτέλεση ειδικών εργασιών. Αμεσότητα και ταχύτητα επέμβασης για έκτακτες ανάγκες.