Η εταιρία ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π & Ε ΟΕ διαθέτει ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε απαραίτητου προσωπικού (χειριστή, τεχνίτη ηλεκτρολόγου, εργάτη κ.α.).

  Αναλαμβάνει εργασίες όπως:
  • Kαθαρισμός εξωτερικών όψεων πολυόροφων κτηρίων.
  • Κλάδεμα – κοπή μεγάλων δέντρων.
  • Αλλαγή και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων.
  • Άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες.