Οι Υπηρεσίες

Η ‘Κατσάρας Π.& Ε. Ο.Ε.’ παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο να υποστηρίζει τους πελάτες της στην υλοποίηση υποστηρικτικών για την λειτουργία τους εργασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ενδεικτικά η εταιρεία στους πελάτες της είναι οι εξής:

Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας ένας πελάτης λόγω φόρτου εργασίας, έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού κτλ.

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων

Η εταιρεία παρέχει συνεργεία καθαρισμού χώρων σε πελάτες της τόσο για συστηματική διατήρηση χώρων εργασίας όσο και για adhoc κάλυψη αναγκών γενικής καθαριότητας.

Διαχείριση Απορριμάτων

Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής και Διάθεσης Απορριμμάτων

Η εταιρεία παρέχει συνεργεία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων για λογαριασμό πελατών της

Κατασκευαστικές, δραστηριότητες, προετοιμασία εργοταξίου, εργασίες επιχωμάτωσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων

Επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση χώρων